Booker Tools - Pravila privatnosti

Pravila privatnosti

Direct Booker d.o.o. ima službeno lice za zaštitu Vaših ličnih podataka i možete ga kontaktirati putem e-maila dpo@direct-booker.com ili na adresu Direct booker d.o.o., (GDPR - odjel za zaštitu osobnih podataka), Vukovarska 9, 20000 Dubrovnik, Hrvatska.

Objašnjenje za e-mail adresu: DPO dolazi od engleskih reči "Data Protection Officer" (što u prevodu znači "službeno lice za zaštitu ličnih podataka".

Direct Booker d.o.o. prikuplja lične podatke za koje ste dali dozvolu i iz toga proizlazi pravna osnova za obradu vaših ličnih podataka. Kako biste bili informisani o novostima i aktualnim ponudama slaćemo Vam obaveštenja putem e-maila, sms poruka, newslettera ili pisma. Ako nam date saglasnost označavanjem praznog polja kvačicom Vaše lične podatke ćemo koristiti u svrhu analize zadovoljstva naših članova, sprovođenja anketa za unapređenje poslovanja i zadovoljstva naših članova, te u svrhu ponude svih naših proizvoda i usluga, obaveštenja o novostima, alatima, aplikacijama, događajima i promocijama.

Lični podaci koje obrađujemo su: Vaše ime, prezime, e-mail adresa, zbog potrebe da Vas kontaktiramo, te pošaljemo informativne poruke. Takođe postoji slučaj gde ćemo od Vas tražiti još i podatke kao što su Vaš telefon i adresa, zbog potreba eventualne poslovne saradnje. Zbog potrebe rezervacije smeštaja ili aktivnosti, još od Vas možemo da tražimo i finansijske podatke npr. brojeve kreditnih kartica, koje čuvamo u skladu sa pravilima PCI DSS sigurnosti.

Vaši lični podaci mogu se obrađivati u različite svrhe, ako je to neophodno za poštovanje zakonskih obveza (npr. za dostavljanje podataka sudovima), ako ste pristali na odgovarajuću obradu ili ako je obrada na drugi način zakonita prema obavezujućim propisima. Ako se podaci obrađuju u drugu svrhu, pre obrade ćemo vam pružati informacije o toj drugoj svrsi te sve druge relevantne informacije.

Niste obvezni da date svoju dozvolu za primanje informacija o celokupnoj ponudi naših prozvoda i usluga, niti o provođenju anketa, niti za primanje personaliziranih ponuda proizvoda i usluga. Ako ne želite da date svoju saglasnost nećete primati obaveštenjai o celokupoj ponudi naših prozvoda i usluga, niti o provođenju anketa, niti obaveštenja sa personalizovanim ponudama proizvoda i usluga.

Pristup Vašim ličnim podacima mogu imati konsultanti koji pomažu IT podršci za gore navedene sisteme i koji pomažu u obradi ličnih podataka u gore navedenim sistemima. Ovlaštene treće strane će možda pristupiti ili snimati lične podatke ako to zahtevaju ili dopuštaju obavezujući propisi (npr. državni organi, sudovi, spoljnji savetnici i druge treće osobe koje se smatraju javnim organima).

Obrađivaćemo prikupljene podatke za gore navedene svrhe samo onoliko dugo koliko je potrebno za gore navedene svrhe, i to sve dok ne povučete vašu saglasnost. Ako je pokrenut sudski, upravni ili vansudski postupak, lični podaci se mogu snimati do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lekova.

Direct Booker d.o.o. garantuje da će čuvati i štititi sve podatke ustupljene od strane korisnika.

Vaša prava

Ako ste dali svoju saglasnost za bilo kakve aktivnosti obrade ličnih podataka, možete ih u bilo kojem trenutku povući. Takvo povlačenje neće uticati na zakonitost obrade na bazi saglasnosti pre njenog povlačenja. Vaša prava su sledeća:

Ako želite da saznate više ili želite da koristite jedno ili više od gore navedenih prava, slobodno kontaktirajte Direct Booker d.o.o. na adresu Direct booker d.o.o., (GDPR - odjel za zaštitu osobnih podataka), Vukovarska 9, 20000 Dubrovnik, Hrvatska ili e-mail dpo@direct-booker.com.

Ako smatrate da se Vaša prava krše, takođe imate pravo da podnesete tužbu nadležnom nadzornom organu u vezi s obradom Vaših ličnih podataka.

Promene u Obaveštenju o zaštiti privatnosti

Zadržavamo pravo izmene ili dopune Izjave o zaštiti privatnosti u bilo kojem trenutku. Kada se Obaveštenje o privatnosti izmeni u bitnoj meri, izričito ćemo vas obavestiti, na primer putem e-pošte.