Booker Tools - Uslovi poslovanja

Uslovi poslovanja

Prihvatanje uslova

Ova web stranica, kao i njeni poddomeni i prateći štampani materijali (u daljnjem tekstu: web-mesto) je u vlasništu firme DIRECT BOOKER d.o.o. Vukovarska 9, 20000 DUBROVNIK, OIB: 60894893161, ID kod HR-AB-20-19010104589 (u daljnjem tekstu DIRECT BOOKER). Korišćenjem ove stranice, tj. bilo koje usluge, proizvoda ili informacija sadržanih u njoj, prihvatate ove odredbe i uslove korišćenja i druga obaveštenja ovde objavljena. Ako se ne slažete s gore navedenim obavezama servisa, nemojte ga koristiti.

Tačnost i pouzdanost podataka

DIRECT BOOKER se obvezuje da predume sve potrebne mere u vezi sa pružanjem tačnih i visokokvalitetnih informacija i ne odgovara u vezi netačnih informacija poslovnih partnera u vezi sa njihovim promotivnim materijalima. Poslovni partner, tj. Davalac određene usluge na web stranici, vlasnik je ili ovlašćeni predstavnik vlasnika oglašenog objekta / turističke usluge i kao takav ima svu potrebnu dokumentaciju za poslovanje. Poslovni partner, tj. davalac određene usluge na web-mestu, dužan je da pruža tačne i istinite informacije o svojim uslugama i da garantuje njihovu sigurnost, kvalitet i zakonitost. Za sve eventualne izmene treba odmah obavestiti vlasnika web stranice.

Pravo isključivanja

Ako naknada za navedene usluge nije izvršena, ili ako je materijal koji šaljete u sukobu sa zakonom ili ako procenjujemo da činjenje treće strane nanosi bilo kakvu štetu, zadržavamo pravo da uklonimo web-mesto ili sadržaj sa web mesta bez daljnjeg objašnjenja i bez ikakve obveze. U slučaju da korisnik web-mesta krši Uslove poslovanja i tako na bilo koji način ošteti vlasnika web mesta ili druge oglašivače, zadržavamo pravo da uklonimo stranicu bez dodatnih objašnjenja i bez ikakve obaveze.

Izmena Uslova poslovanja

Zadržavamo pravo promene Uslova poslovanja kao i ostalih uslova bez prethodne najave ili obaveštenja, a sve u svrhu kako bismo povećali kvalitet web mesta https://www.booker-tools.com.

Za sve informacije u vezi ovih Uslova poslovanja, molimo Vas da nas kontaktirate na sledeći email: info@booker-tools.com ili na adresu:

DIRECT BOOKER d.o.o., putnička agencija
Vukovarska 9,
20000 Dubrovnik,
Croatia
OIB: 60894893161
ID kod: HR-AB-20-19010104589
Tel: +385 (0) 20 638 194
Fax: +385 (0) 20 638 197
Email: info@booker-tools.com