Booker Tools - Politika zasebnosti

Politika zasebnosti

Direct Booker d.o.o. ima zaposleno osebo za zaščito Vaših osobnih podatakov in ga lahko kontaktirate preko e-maila dpo@direct-booker.com ali na naslov Direct Booker d.o.o., (GDPR - oddelek za zaščito osebnih podatkov), Vukovarska 9, 20000 Dubrovnik, Hrvatska.

Pojasnilo za e-mail naslov: DPO prihaja iz angleške besede "Data Protection Officer" (kar v prevodu pomeni "oseba za varstvo podatkov").

Direct Booker d.o.o. zbira osebne podatke, za katere ste privolili, to je tudi osnova za obdelavo le teh. Z namenom obveščanja o vseh novostih, vam bomo občasno pošiljali e-pošto, sms sporočilo, newsletterja ali pisma. Obveščali vas bomo le v primeru, če boste označili polje.

Osebni podatki, ki jih obdelujemo so: ime, priimek, e-pošta zaradi potrebe, da vas kontaktiramo in pošljemo informativna obvestila. Obstajajo primeri, da bomo potrebovali več podatkov, kot so vaš telefon in stalni naslov, zaradi potreb po mogočem poslovnem sodelovanju, zaradi potreb rezervacije nastanitve ali aktivnosti bomo potrebovali tudi podatke o vaši bančni kartici (številka), katero skrbno varujemo skladno s pravili PCI DSS.

Vaši osebni podatki se lahko obdelujejo tudi v različne namene, če je to neizogibno v različnih zakonskih postopkih (dostava podatkov sodišču, ali organom pregona), če ste pristali na ta način obdelave ali, če je obdelava skladna z zakonskim predpisom. Če bi se podatki obdelovali v druge namene, vas bomo o tem predhodno obvestili.

Niste dolžni dati privolenja za prijavo na naša obvestila. V kolikor le te ne podate, ne boste prejemali nikakršnih obvestil o celotni ponudbi, sodelovali pri anketah, bili obveščeni o personaliziranih storitvah.

Dostop do vaših osebnih podatkov lahko imajo svetovalci na IT področju, ki so zadolženi za pomoč in podporo in ki pomagajo pri obdelavi podatkov znotraj zgoraj navedenih sklopov. Pooblaščene tretje osebe bodo lahko potrebovale vaše podatke, če to zahtevajo ali dopuščajo obvezni predpisi, npr.: (državni organi, sodišča, …).

Podatke bomo obdelovali le za zgoraj navedene potrebe, tako dolgo, kolikor bo potrebno za zgoraj navedene potrebe in le tako dolgo, dokler ne zahtevate preklic za njihovo obdelavo. V primeru, da je sprožen sodni, upravni ali izvensodni postopek, se osebni podatki lahko hranijo tudi do konca postopka, v kolikor je to potrebno, lahko tudi dlje, če tako določa zakon.

Direct Booker d.o.o. jamči, da bo čuval in ščitil vse podatke pridobljene s strani uporabnika.

Vaše pravice

Vaše dovoljenje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete. Takšen preklic ne bo vplival na zakonitost uporabe za postopke v teku pred preklicom. Vaše pravice so:

Za več informacij, nas kontaktirajte na Direct Booker d.o.o. na naslov Direct Booker d.o.o., (GDPR - oddelek za zaščito osebnih podatkov), Vukovarska 9, 20000 Dubrovnik, Hrvatska ali na e-mail dpo@direct-booker.com.

Če menite, da so vam kršene pravice, imate pravico podati tožbo ustreznim organom.

Spremembe politike zasebnosti

Pridržujemo si pravico za spremembe ali dopolnitve politike zasebnosti, o čemer boste obveščeni.